Iniciativa BRNO Blokuje vznikla jako neformální seskupení lidí různých názorů, z různého prostředí a různého věku, které spojil dohromady cíl nenásilně zablokovat trasu neonacistického pochodu 1.5. 2011 v Brně a zabránit šíření strachu a nenávisti. Tento cíl byl splněn neboť neonacistický pochod byl nucen měnit trasu, kličkovat a byl blokádou přečíslen čtyřnásobně.

Nejsme však institucí s dlouhodobou vizí, strategií, kapacitami ani financováním, takže není v našich silách realizovat dlouhodobé aktivity. Proto se iniciativa BRNO Blokuje nebude jako celek zapojovat ani účastnit dalších aktivit proti rasismu, xenofobii ani neonacismu. Aktivity však plně podporujeme a velmi si vážíme jejich organizátorů a organizátorek. Řada z nás se jich bude jistě jednotlivě účastnit. Všechny tyto aktivity vnímáme jako velmi důležité a prospěšné, protože hrozbu neonacismu vnímáme jako velmi zhoubnou.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci. Děkujeme všem, kteří přišli.

V neděli 1. 5. přijďte přesně ve 13:00 na Malinovského náměstí.

Sraz je před Domem umění, na Malinovského náměstí.
Přečtěte si prosím ještě jednou pozorně rady pro účastníky a účastnice a vytiskněte si mapu.
Držme se.

Mapa místa srazu (kliknutím na mapku můžete otevřít větší)

Jaký program má neonacistické shromáždění?
Od 11:00 do 13:00 sraz v parku Koliště (za Domem umění). Od 13:00 do 15:30 proslovy. Od 15:30 průvod na trase Koliště, Cejl, Merhautova, Milady Horákové, Koliště.

Jaké další akce proti neonacistickému pochodu mají 1. května proběhnout?
Od 12:30 bude na Malinovského náměstí před Domem umění probíhat Ekumenická bohoslužba za překonání násilí ().
Od 11:00 bude před Muzeem romské kultury na rohu ulic Bratislavská a Hvězdová probíhat symbolická protestní akce spojená s koncertem (www.vbrneneonacistynechceme).
Připravuje se také divadelní happening proti pochodu neonacistů (www.facebook.com/pages/Májová-romance-divadelní-happening-proti-pochodu-neonacistů-Brnem).
Iniciativa BRNOblokuje se na organizování těchto akcí nepodílí, ale samozřejmě je vítá a plně podporuje.

MC Bonus pro BRNOblokuje.cz

NENÁSILNÁ BLOKÁDA NEONACISTICKÉHO POCHODU – BRNO

„Aby zvítězilo zlo, stačí, aby dobří lidé mlčeli.“

V neděli 1. května 2011 plánují lidé sympatizující s neonacismem znovu pochodovat brněnskými ulicemi. Letos si k tomu záměrně vybrali trasu, která vede přes čtvrť, kde bydlí většina brněnských romských rodin.

Vzhledem k historii a současnosti nacistického hnutí považujeme pochod za úmyslnou snahu vyvolat strach a šířit xenofobii. V jiných zemích podobný záměr okamžitě vzbudil reakci široké veřejnosti a do cesty se mu postavily tisíce lidí. V neděli 1. května 2011 se o toto pokusíme i my v Brně. Podpořte nás prosím.

Nenásilnou akci „Brno blokuje“ organizuje několik desítek dobrovolníků a dobrovolnic různých názorů z různého prostředí a různého věku. Nenásilná blokáda neonacistického pochodu není organizována žádnou politickou stranou či hnutím a ani je nechce propagovat.